Διατελέσαντες Γενικοί Γραμματείς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ                               (1974, 1975 δ.Δ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΒΙΔΗΣ                                                     (1975 δ.Δ)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ                                              (1976-1978)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ                            (1978-1980)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ                    (1980 δ.Δ, 1981-1983,  1983 δ.Δ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                                                    (1983 δ.Δ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΒΟΣ                                                        (1983-1984)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ                           (1984-1985)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ                                                       (1985-1990)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΠΑΡΑΣ                                      (1990-1991)
ΑΓΑΠΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ                                                      (1991-1994)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΒΑΣ                                                       (1994-1997)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ                                            (1997-2003)
ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                                       (2003-2014)
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ                                            (2014 έως σήμερα)