Επιτροπές του Ε.Κ.Θ.

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
   ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ  ΖΩΗ
 
2.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
   ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΑΡΗΣ
 
3.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
   ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
   ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 
5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
   ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ
 
6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
   ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 
7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
    ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ