Γραμματείες του Ε.Κ.Θ

1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
Γραμματέας  ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ
Γραμματέας  ΚΑΤΣΙΑΡΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Γραφείο Τύπου Ε.Κ.Θ - υπεύθυνη Έλενα Αποστολίδου
 
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γραμματέας  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γραμματέας  ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ  ΧΑΡΗΣ
 
5.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Γραμματέας  ΝΙΒΟΡΛΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ
 
6. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Γραμματέας  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΣΙΔΕΡΗΣ