Όργανα Διοίκησης Ε.Κ.Θ

Διοίκηση Ε.Κ.Θ.

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1

Τσαραμπουλίδης Παναγιώτης

Πρόεδρος

2310 252911

2

Μπρούσας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος

2310 252916, 2310 252917

3

Στολτίδης Λεωνίδας

Γενικός Γραμματέας

2310 252915, 2310 233134

4

Παγώνης Παναγιώτης

Ταμίας

2310 252937, 2310 252918

5

Αραμπατζής Αναστάσιος

Αναπληρωτής Γραμματέας

2310 252932, 2310 252920

6

Σιαμπάνης Δημήτριος

Οργανωτικός Γραμματέας

2310 252932, 2310 252920

7

Κυπριανίδης  Θεοχάρης

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

2310 252920

8

Κωνσταντινίδης Σιδέρης

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

2310 252920

9

Νιβορλής Ιωάννης

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

2310 252915

10

Ηλιού Κων/νος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

2310 252915

11

Zωγραφίδης Βασίλειος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

2310 252916

12

Ναθαναήλ Σταύρος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

2310 252931

13

Παπακωνσταντίνου Γεώργος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

2310 252931

14

Αλιόγκας Θεόδωρος

Μέλος Διοίκησης

2310 252920

15 Μαλαματάς Αριστείδης Μέλος Διοίκησης 2310 252920

16

Μπασάκος Χρήστος

Μέλος Διοίκησης

2310 252920

17

Σαββουλίδης Παύλος

Μέλος Διοίκησης

2310 252920

18

Τσελώνης Μάριος

Μέλος Διοίκησης

2310 252920

19

Τσίρκας Δημήτριος

Μέλος Διοίκησης

2310 252920

20

Χατζάκος Παναγιώτης

Μέλος Διοίκησης

2310 252920

21

Ευθυμιάδης Γεώργιος

Μέλος Διοίκησης

2310 252915

22

Μουστακίδου Νόπη

Μέλος Διοίκησης

2310 252915

23

Καραγιάννης Γεώργιος

Μέλος Διοίκησης

2310 252915

24

Κουρτζανίδης Ευστράτιος

Μέλος Διοίκησης

2310 252915

25

Παπαεπαμεινώνδας Γεώργος

Μέλος Διοίκησης

2310 252915

26

Τσιαούσης Κυριάκος

Μέλος Διοίκησης

2310 252916

27

Πολυζωίδης Στέφανος

Μέλος Διοίκησης

2310 252916

28

Μανταζής Βασίλειος

Μέλος Διοίκησης

2310 252916

29

Σαρηγιαννίδης Ιωάννης

Μέλος Διοίκησης

2310 252931

30

Κιοσέογλου Ελευθέριος

Μέλος Διοίκησης

2310 252931

31 Δικαιοφύλαξ Κων/νος Μέλος Διοίκησης 2310 252931
   
       
Εκπρόσωποι Συνταξιούχων

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1 Σαλονικιός Χρήστος   2310 237694
2 Τσαμπάζης Πασχάλης   2310 237694
       

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Κ.Θ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1

Τσαραμπουλίδης Παναγιώτης

Πρόεδρος

2310 252911

2

Μπρούσας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος

2310 252916, 2310 252917

3

Στολτίδης Λεωνίδας

Γενικός Γραμματέας

2310 252915, 2310 233134

4

Παγώνης Παναγιώτης

Ταμίας

2310 252937, 2310 252918

5

Αραμπατζής Αναστάσιος

Αναπληρωτής Γραμματέας

2310 252932, 2310 252920

6

Σιαμπάνης Δημήτριος

Οργανωτικός  Γραμματέας

2310 252932, 2310 252920

7

Κυπριανίδης Θεοχάρης

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

2310 252920

8

Κωνσταντινίδης Σιδέρης

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

2310 252920

9

Νιβορλής Ιωάννης

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

2310 252915

10

Ηλιού Κων/νος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

2310 252915

11

Ζωγραφίδης Βασίλειος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

2310 252916

12

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

2310 252931

13 Ναθαναήλ Σταύρος Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής  2310 252931
       
Προεδρείο Ε.Κ.Θ.

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1

Τσαραμπουλίδης Παναγιώτης

Πρόεδρος

2310 252911

2

Μπρούσας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος

2310 252916, 2310 252917

3

Στολτίδης Λεωνίδας

Γενικός Γραμματέας

2310 252915, 2310 233134

4 Αραμπατζής Αναστάσιος Αναπλ. Γραμματέας

2310 252932, 2310 252920

 5 Παγώνης  Παναγιώτης   Ταμίας 2310 252937, 2310 252918
       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Κ.Θ

1.

Σταμπουλίδης Αντώνιος

   

2.

Σαρίδης Γρηγόριος

   

3.

Καλαιτζίδης Χρήστος

   

4.

Ραλλίδης Μιχάλης

   

5.

Τανταλίδης Λάζαρος

   

6.

Χατζηιωαννίδου Ευαγγελία

   

7.

Γκατζώλης Ιωάννης

   

8.

Δελημήτρου Ιωάννης

   

9.

Ζερβός Ιγνάτιος

   

10.

Καραγκούνης Δημήτριος

   

11.

Μόλαρης Βασίλειος

   

12.

Μπίκας Δημήτριος

   

13.

Νίκογλου Αλέξανδρος    

14.

Ξανθόπουλος Χρήστος

   

15.

Παπουτσίδου Χρυσούλα

   

16.

Πατρώνης Γεώργιος

   

17.

Ράντζος Δημήτριος

   

18.

Σάββας Χρήστος

   

19.

Σύραλης Κων/νος

   

20.

Μουστακίδου Παρθένα

   

21.

Κατσιμένης Κων/νος

   

22.

Τζιώνας Ηλίας

   

23.

Μερκενίδης Αριστοτέλης

   

24.

Παπαδόπουλος Γρηγόριος

   

25.

Μαστρογιαννίδης Αθανάσιος

   

26.

Φρίγγος Κων/νος

   

27.

Τσαρίδης Νικήτας

   

28.

Κακανάς Αθανάσιος

   

29.

Κουτσουράς Αθανάσιος

   

30.

Πετρίδης Δημήτριος

   

31.

Κατσιανός Ελευθέριος

   

32.

Φούρκας Αθανάσιος

   

33.

Σιμιλδίμης Θεόδωρος

   

34.

Νταλαμπίρας Κων/νος

   

35.

Σαραφίδης Κων/νος

   

36.

Βουγιούκα Δήμητρα

   

37.

Κιοσές Χρήστος

   

38.

Ελευθερίου Απόστολος

   

39.

Ναθαναήλ Σταύρος

   

40.

Σαρπότα Μαρία

   

41.

Σελέκος Δημήτριος

   

42.

Ζαχαριάδης Ζαχαρίας

   

43.

Δενδρινός Βασίλειος

   

44.

Σειτάνης Νικόλαος

   

45.

Αναστασόπουλος ΒάΪος

   
       
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘ

1.

Γεωργιάδης Λουκάς    

2.

Μυλωνίδης Εμμανουήλ

   

3.

Τσιριγώτης Αρσένης

   

4.

Μάγγου Ευαγγελία

   

5.

Μπαρούτας Μαργαρίτης