Η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και το παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, καταγγέλλουν για μια ακόμη φορά τις ελληνικές Τράπεζες που τη στιγμή που τα Ελληνικά νοικοκυριά πλήττονται από την κρίση μέσα από την ανεργία και τη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους, κάποιες από αυτές σκαρφίζονται πως θα επιβάλλουν νέες επιβαρύνσεις στους καταναλωτές που βρίσκονται σε αδυναμία εκπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει σε μία κατάσταση εντελώς διαφορετική από τη σημερινή.
         Έτσι με ενημερωτικά σημειώματα που αποστέλλουν ενημερώνουν ότι για κάθε καθυστέρηση στις μηνιαίες δόσεις δανείων, πιστώσεων και πιστωτικών καρτών θα επιβάλλουν Έξοδα Καθυστέρησης Πληρωμής Δόσεως. Προς τούτο και ανάλογα με το είδος δανείου εξέδωσαν και σχετικό “τιμοκατάλογο”!
         Αντί κάποιες Τράπεζες, να δείχνουν με την πολιτική τους ανοχή και πνεύμα κατανόησης των οφειλών από νοικοκυριά τα οποία αδυνατούν να εκπληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, εκείνες “στραγγαλίζουν” ακόμα περισσότερο όσους βρίσκονται σε δυσμενή θέση, οδηγώντας τους κατ’ ευθείαν στην απόγνωση.
        Εκτός της παντελούς έλλειψης της κοινωνικής τους ευθύνης, κάποιες εκ των Τραπεζών αποδεικνύουν ότι η επιβολή καταχρηστικών όρων σε βάρος των καταναλωτών είναι μόνιμα αποτυπωμένοι στα τραπεζικά τους προϊόντα.
        Η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και το παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ενημερώνουν τους εργαζόμενους ότι όταν κληθούν να λάβουν αντίγραφο παραρτήματος το οποίο θα αναφέρεται στα Έξοδα  Καθυστέρησης Πληρωμής Δόσεως και το οποίο κατά ορισμένες Τράπεζες θα αποτελεί ενιαίο κείμενο της δανειακής Σύμβασης, να επιφυλαχθούν και να υποβάλλουν καταγγελίες προς την Ένωσή, ή προς την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (τηλ. Καταγγελιών 1520). Με σχετική επιστολή μας ζητάμε την παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
        Τέλος, καλούν την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να καταδικάσει ρητά τέτοιες πρακτικές και να αρχίσει να δημοσιεύει σε τακτική βάση το πλήθος και το είδος των καταγγελιών που οι τράπεζες δέχονται από τους πελάτες τους.
        Η εφαρμογή αυτού του “Βαρόμετρου Καλών Επιχειρηματικών Πρακτικών” θα συμβάλλει αναμφίβολα στη συνέτιση των μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.


                                                        Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ του Ε.Κ.Θ