ΕΚΘ: Να ανακληθούν οι προωθούμενες αλλαγές στον χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης δηλώνει την αντίθεση του στην προσπάθεια να καταργηθεί ο αυτοδιοίκητος χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ, ο οποίος με υποδειγματική λειτουργία και δοκιμασμένο στην πράξη οργανωτικό και διοικητικό σχήμα, δίνει φωνή και δικαίωμα αυθεντικής έκφρασης σε όλους όσους αφορά η υπόθεση της απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης. Το ΚΕΘΕΑ ποτέ δεν δημιούργησε "μαύρες τρύπες", δεν προέβη σε δανεισμό, δεν ενεπλάκη σε σκάνδαλα. Ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές, διαθέτει διπλογραφικό σύστημα και εσωτερικό έλεγχο, ενώ η πολύ καλή του επίδοση στον τομέα αυτόν επιβεβαιώθηκε και από τον πρόσφατο έλεγχο που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Επιπλέον, το ΚΕΘΕΑ υποβάλλει κατ’ έτος Σχέδιο Δράσης, Προϋπολογισμό και Απολογισμό στο Υπουργείο Υγείας, υπό την εποπτεία του οποίου τελεί.

Η κυβέρνηση Αντισυνταγματικά, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, επεμβαίνει στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που υπηρετεί έναν πολύ ευαίσθητο κοινωνικό χώρο, αντικαθιστώντας το αιρετό και άμισθο διοικητικό συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, με ένα συμβούλιο έμμισθων διορισμένων ημετέρων, δημιουργώντας ένα γραφειοκρατικό οργανισμό, η λειτουργία του οποίου θα διαταράσσεται  με κάθε κυβερνητική αλλαγή και ο οποίος θα είναι ευάλωτος σε πάσης φύσεως πολιτικές παρεμβάσεις. Ο κίνδυνος αύριο να δούμε συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην απεξάρτηση ή να μπουν ιδιωτικά συμφέροντα σε οργανισμούς και κλινικές είναι πλέον πολύ πιθανός.

Είναι αναγκαίο ο Υπουργός Υγείας έστω και την ύστατη στιγμή να ανακαλέσει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού με τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο το έργο που επιτελεί εδώ και δεκαετίες και με το οποίο το ΚΕΘΕΑ έχει κερδίσει την αποδοχή της κοινωνίας, την αγάπη χιλιάδων ανθρώπων που λυτρώθηκαν από τις εξαρτήσεις, και τη διεθνή αναγνώριση.

Το ΚΕΘΕΑ είναι μια νησίδα σωτηρίας και δεν πρέπει να χαθεί!

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Θ.