Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Η απόφαση για την ανάπτυξη ενός οργανωμένου καταναλωτικού κινήματος
όλων των εργαζομένων πάρθηκε από το συνέδριο της ΓΣΕΕ τον Μάρτιο του 2007.

 

 

Σκοποί της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών :

  • Βελτίωση του βοιωτικού επιπέδου των εργαζομένων
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • Βελτίωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς
  • Τεχνική και νομική υποστήριξη των καταναλωτών στις διαφορές τους με προμηθευτές.

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Κ.Θ.

Πρόεδρος: Παγώνης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Σύραλης Κων/νος
Γεν. Γραμματέας: Βουγιούκα Δήμητρα
Ταμίας: Μαραμπετζής Ιωάννης
Μέλος: Ναθαναήλ Σταύρος

Η Τοπική Επιτροπή στεγάζεται στο κτίριο του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 32  Τ.Κ. 54631

Μπορείτε να επικοινωνήτε μαζί μας :
Στα τηλέφωνα : 2310 252939 & 2310 252921
και μέσω e-mail: katanalotes_thess@ekth.gr