Φωτογραφικά Ντοκουμέντα Αρχείου ΕΚΘ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΚΘ