Γραμματείες του Ε.Κ.Θ

1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
Γραμματέας  ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Γραμματέας  ΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γραφείο Τύπου Ε.Κ.Θ - υπεύθυνη Έλενα Αποστολίδου
 
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γραμματέας  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 
4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γραμματέας  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
 
5.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Γραμματέας  ΝΙΒΟΡΛΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ
 
6. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Γραμματέας ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ