Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Κ.Θ. (10/4/2019)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

” ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ”

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Κ.Θ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 10/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΚΘ μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΕΚΘ Παναγιώτη Τσαραμπουλίδη συνήλθαν τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ. της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία ”Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης”  και Α.Φ.Μ. 090045604

 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 2 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 29

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΑΡΤΙΑ  

 

ΘΕΜΑ : ” Άσκηση Αίτησης Διορισμού Προσωρινής Διοίκησης στη ΓΣΕΕ ”

 

Το λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΘ Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει, για μια ακόμη φορά, να καταδικάσουμε τα πρωτόγνωρα και βίαια επεισόδια που προκάλεσαν στην Καλαμάτα και στη Ρόδο τα μέλη του ΠΑΜΕ και της ΔΑΣ (στην συντριπτική πλειονότητά τους πρόσωπα που δεν είχαν την ιδιότητα του συνέδρου στη ΓΣΕΕ),  που οδήγησαν τελικά στην μη πραγματοποίηση του Συνεδρίου της ΓΣΕΕ. Όπως είναι γνωστό, εκατοντάδες εκλεγμένοι σύνεδροι της ΓΣΕΕ εμποδίστηκαν με πράξεις βίας (ξυλοδαρμούς, ύβρεις, τραμπουκισμούς) να ασκήσουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα τα δημοκρατικά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Στο πλαίσιο αυτό, επειδή η συνδικαλιστική μας οργάνωση, ως μέλος της ΓΣΕΕ έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει το διορισμό προσωρινής διοίκησης, εισηγούμαι να το πράξουμε, ζητώντας μάλιστα  τον αποκλεισμό των αντιπροσώπων της ΔΑΣ από τη προσωρινή διοίκηση που θα διοριστεί . Γιατί δεν είναι δυνατόν να διοριστούν στη προσωρινή διοίκηση όσοι με βίαιο τρόπο εμπόδισαν τη διεξαγωγή του 37ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ , αφού είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσουν και στο μέλλον με τον ίδιο τρόπο. Εισηγούμαι μάλιστα να επαναβεβαιώσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο και να ζητήσουμε από τον ίδιο τον Γιάννη Παναγόπουλο και τα μέλη της απερχόμενης διοίκησης της ΓΣΕΕ (πλην των μελών της ΔΑΣ, γιατί ουσιαστικά επιθυμούν τη διάλυση της Συνομοσπονδίας) να ηγηθούν της προσπάθειας να  πραγματοποιηθεί το 37ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, ώστε να προκύψουν τα εκλεγμένα όργανα διοίκησης της Συνομοσπονδίας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ, στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι Ευθυμιάδης Γεώργιος, Κουρτζανίδης Ευστράτιος, Κουτσουράς Αθανάσιος, Νιβορλής  Ιωάννης, Στολτίδης Λεωνίδας, Τσιαούσης Κυριάκος.

 

Απόφαση: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με 22 ψήφους υπέρ και 1 λευκό αποδέχθηκαν την εισήγηση του προέδρου του ΔΣ, καταδίκασαν τα βίαια επεισόδια των μελών του ΠΑΜΕ – ΔΑΣ στην Καλαμάτα και στη Ρόδο και αποφάσισαν την άσκηση αίτησης για το διορισμό προσωρινής διοίκησης στη ΓΣΕΕ, στην οποία θα ζητηθεί, μεταξύ άλλων, ως κύριο αίτημα, ο αποκλεισμός των συνέδρων της ΔΑΣ από τη προσωρινή διοίκηση που θα διοριστεί, με κατανομή των εδρών της στις υπόλοιπες παρατάξεις που συμμετέχουν στη Διοίκηση της ΓΣΕΕ. Επικουρικά, σε περίπτωση απόρριψης του κύριου αιτήματος να ζητηθεί ο διορισμός προσωρινής διοίκησης, που θα αποτελείται από τα μέλη της απερχόμενης Διοίκησης της ΓΣΕΕ.

Ζητάμε από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ. Γιάννη Παναγόπουλο και τα μέλη της απερχόμενης διοίκησης της ΓΣΕΕ (πλην των μελών της ΔΑΣ) να ηγηθούν της προσπάθειας να  πραγματοποιηθεί το 37ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, ώστε να προκύψουν τα εκλεγμένα όργανα διοίκησης της Συνομοσπονδίας.

Στο παραπάνω πλαίσιο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τη  δικηγόρο κ. Σοφία Καζάκου του Γεωργίου (ΑΜ ΔΣΑ 21827), κάτοικο Αθηνών, οδός Κ. Παπαρρηγοπούλου 7 (Γκύζη), να ασκήσει στο αρμόδιο δικαστήριο, για λογαριασμό της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία ”Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης” και Α.Φ.Μ. 090045604 αίτηση με αντικείμενο το διορισμό προσωρινής διοίκησης στη ΓΣΕΕ, να παρίσταται  κατά τη συζήτησή της σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, να υποβάλει αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής και να παρίσταται κατά τη συζήτηση του, να καταθέτει υπομνήματα, προτάσεις και έγγραφα, να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους και να τους ανακαλεί  και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει σκόπιμη για την περάτωση της παρούσας εντολής, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.  Ακόμη, εγκρίνουν όλες τις μέχρι τώρα ενέργειες της παραπάνω πληρεξούσιας δικηγόρου ως νόμιμες, ισχυρές και απρόσβλητες.

 

   Για τη Διοίκηση

           

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

  Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης                                     Δημήτρης Μπρούσας