1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
Γραμματέας  ΤΣΕΛΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Γραμματέας  ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γραφείο Τύπου Ε.Κ.Θ – υπεύθυνη Έλενα Αποστολίδου
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γραμματέας  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γραμματέας  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
5.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Γραμματέας  ΝΙΒΟΡΛΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ
6. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Γραμματέας  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ