• Βεβαίωση για εκλογή αντιπροσώπων ΕΚΘ (Προβολή-Εκτύπωση, Εδώ)
  • Βεβαίωση για εκλογή αντιπροσώπων ομοσπονδίας (Προβολή-Εκτύπωση, Εδώ)
  • Πρακτικό ψηφοφορίας για αντοπροσώπευση στη ΓΣΕΕ (Προβολή-Εκτύπωση, Εδώ)
  • Πρακτικό εκλογής εφορευτικής επιτροπής (Προβολή-Εκτύπωση, Εδώ)
  • Πρακτικό αρχαιρεσιών (Προβολή-Εκτύπωση, Εδώ)
  • Κατάσταση ψηφισάντων (Προβολή-Εκτύπωση, Εδώ)
  • Μητρώο μελών (Προβολή-Εκτύπωση, Εδώ)