ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ                              

       (1974, 1975 δ.Δ)
                             

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ                              

             (1975 δ.Δ)

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΔΗΣ                                    

            (1976-1978)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗΔΟΝΑΣ                      

 (1978-1980,  1980-1981 δ.Δ)

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΤΣΗΣ                                       

         (1981-1983)

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΩΧΗΣ                                      

            (1983 δ.Δ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ  

 (1983 δ.Δ, 1983-1985)

""                             

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ              

                   (1985-1991)

""

ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    

         (1991-1997)

""

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                    

              (1997-2000)

""

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                      

           (2000-2010)

""
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ              

               (2010 – 2019)

""

ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ              

               (2019 έως σήμερα)