ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Η απόφαση για την ανάπτυξη ενός οργανωμένου καταναλωτικού κινήματος
όλων των εργαζομένων πάρθηκε από το συνέδριο της ΓΣΕΕ τον Μάρτιο του 2007.

 

 

Σκοποί της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών :

  • Βελτίωση του βοιωτικού επιπέδου των εργαζομένων
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • Βελτίωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς
  • Τεχνική και νομική υποστήριξη των καταναλωτών στις διαφορές τους με προμηθευτές.

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Κ.Θ.

Πρόεδρος: Ζάχος Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Μπάνας Θωμάς
Γεν. Γραμματέας: Μανικάκης Ευστράτιος
Ταμίας: Μουραμπετζής Ιωάννης
Μέλος: Δενδρινός Βασίλειος

Η Τοπική Επιτροπή στεγάζεται στο κτίριο του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 32  Τ.Κ. 54631

Μπορείτε να επικοινωνήτε μαζί μας :
Στα τηλέφωνα : 2310 252939 & 2310 252921
και μέσω e-mail: katanalotes_thess@ekth.gr