Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης Ένωση Σωματείων
Αριστοτέλους 32 T.K.: 546 31