Εδώ και αρκετά χρόνια η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της, υπέγραφε σύμβαση με τη Διοίκηση του ΟΑΣΘ, με βάση την οποία οι εργαζόμενοι μέλη των Σωματείων της δύναμης του, μπορούσαν να προμηθεύονται μηνιαίες κάρτες πολλαπλών διαδρομών του ΟΑΣΘ με έκπτωση 20%. 

Πλέον οι δικαιούχοι της εργατικής κάρτας, μέλη των Σωματείων της δύναμης του Ε.Κ.Θ (εργαζόμενοι) , μπορούν να παραλαμβάνουν την Κάρτα Απεριορίστων Διαδρομών από τα παρακάτω τρια εκδοτήρια του ΟΑΣΘ:

 

α. Στο εκδοτήριο της πλατείας Ελευθερίας:

Καθημερινά πλην αργιών, από ώρα 06.25  έως 20.15.

 

β. Στο εκδοτήριο της πλατείας Αριστοτέλους:

Καθημερινά πλην αργιών, από ώρα 06.45 έως  20.00.

 

γ. Από τα Κεντρικά Γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. (Διεύθυνση Διασφάλισης Εσόδων, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Ισόγειο)

Καθημερινά πλην αργιών από ώρα 07.00 έως 20.00

αφού προσκομίσουν βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Σωματείου που φέρει τη σφραγίδα του σωματείου.

Η Βεβαίωση αυτή θα κατατεθεί από τον δικαιούχο μόνο την πρώτη φορά που θα απευθυνθεί στο εκδοτήριο για αγορά μηνιαίας κάρτας.

Παράλληλα, όσα Σωματεία /Συνδικάτα του Ιδιωτικού Τομέα επιθυμούν να προμηθεύονται μαζικά μηνιαίες κάρτες για τα μέλη τους, η διάθεση θα εξακολουθεί να γίνεται από τα Κεντρικά Γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ., Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Διεύθυνση Διασφάλισης Εσόδων, 1ος όροφος, με τη διαδικασία που έχει ήδη ανακοινωθεί.

            Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του ΟΑΣΘ: 2310 981142, 2310 981144 και 2310 0981244 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: papavas@oasth.gr ή/και dde2@oasth.gr