ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘ

 

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 8/6/2022 και ώρα 18:00 η Ολομέλεια της Διοίκησης του ΕΚΘ με θέμα: «Κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας στο νομό της Θεσσαλονίκης για την Τετάρτη 15/6/2022 από τις 8μ.μ.- 12:00π.μ., διαμαρτυρόμενοι για τη σύλληψη 8 διαδηλωτών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την ημέρα της απεργίας στις 6/4/2022, οι οποίοι αναίτια και καταχρηστικά θα βρεθούν την παραπάνω ημερομηνία ενώπιον της δικαιοσύνης, έχοντας όλους εμάς δίπλα τους».

 

Ο Πρόεδρος εισηγείται στο ΔΣ την κήρυξη της 4ωρης στάσης εργασίας.

Η Διοίκηση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας την παραπάνω ημέρα και ώρα.

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Από το Βιβλίο Πρακτικών

 

Για τη Διοίκηση του Ε.Κ.Θ.

Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γ. Γραμματέας 

Χάρης Κυπριανίδης                                                                 Δημήτρης Μπρούσας