Αποτελέσματα αρχαιρεσιών 38ου Συνεδρίου ΓΣΕΕ

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών 38ου Συνεδρίου ΓΣΕΕ

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του 38ου Τακτικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ με την εκλογή οργάνων διοίκησης. Στις εκλογές πήραν μέρος οκτώ παρατάξεις (8).

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής: Ψήφισαν 386, έγκυρα 383, άκυρα 3, λευκά 0. Αναλυτικά ανά παράταξη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ Δ.Σ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ) 156 40,73%

από

38,57% το 2020

19

από 17 το 2020

ΔΑΣ 88 22,98%

από 19,58% το 2020

11

από 9 το 2020

ΔΑΚΕ 73 19,06%

από 23,14% το 2020

9

από 11 το 2020

ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ 25 6,53%

από 6,82% το 2020

3

από 3 το 2020

ΕΑΚ 23 6,01%

από 5,04% το 2020

2

από 2 το 2020

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 3,66%

από 4,15% το 2020

1

από 2 το 2020

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 0,78%
ΜΑΧΗ 1 0,26%

 

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ) 156 10
ΔΑΣ 88 6
ΔΑΚΕ 73 5
ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ 25 2
ΕΑΚ 23 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 14
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΜΑΧΗ 1

 

Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ) 156 6
ΔΑΣ 88 4
ΔΑΚΕ 73 3
ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ 25 1
ΕΑΚ 23 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 14
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΜΑΧΗ 1

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ) 156  

3

ΔΑΣ 88  

2

ΔΑΚΕ 73  

2

ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ 25
ΕΑΚ 23
ΕΝΟΤΗΤΑ 14
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΜΑΧΗ 1