Αποτελέσματα έρευνας Ημερίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τις Αναπτυξιακές Προκλήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ παρουσίασε σήμερα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη μελέτη με θέμα ¨Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και προοπτικές της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας¨.

Η μελέτη, η οποία αναλύθηκε από τον Επιστημονικό Δ/ντή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ Γιώργο Αργείτη, προσανατολίζεται στους ακόλουθους άξονες:

  • Στην αποτύπωση του επιπέδου ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη θέση της στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
  • Στο σημαντικό ειδικό βάρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην εθνική οικονομία με 13,5% του ΑΕΠ, ενώ παράλληλα σε κρίσιμους τομείς παρουσιάζει υψηλότερη συμμετοχή: μεταποίηση 17,7%, πρωτογενής τομέας 19,4%, επενδύσεις 16,5%, εξαγωγές 16%, εξαγωγική επίδοση υψηλότερη από την Περιφέρεια Αττικής.
  • Στη διάρθρωση και τη διαρθρωτική μεταβολή στην ΠΚΜ.
  • Στο πλαίσιο στρατηγικής για την ανάπτυξη της ΠΚΜ και συγκεκριμένα τα νέα δεδομένα, τις ποιοτικές αλλαγές και τη χωρική και χρονική σύμπτωση των αλλαγών που ευνοούν την ανάπτυξή της.
  • Στα βασικά χαρακτηριστικά του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, την Απασχόληση, την Ανεργία, τις Υποδομές και τους βασικούς άξονες κλαδικής ανάπτυξής της.

Κρίνεται ότι η απόδοση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι μακράν κατώτερη των δυνατοτήτων της, υπό την έννοια ότι διαθέτει χαρακτηριστικά που δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς. Οι υπό διαμόρφωση πολιτικές-οικονομικές εξελίξεις στον χώρο των Βαλκανίων σε συνδυασμό με τα μεγάλα έργα υποδομής στους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής και της ενέργειας, διαφαίνεται ότι δημιουργούν για την ΠΚΜ προϋποθέσεις για την υπέρβαση ανασταλτικών παραγόντων του παρελθόντος. Με την αξιοποίηση των αναδυόμενων ευκαιριών εκτιμάται ότι η ΠΚΜ μπορεί να τεθεί σε δυναμική αναπτυξιακή πορεία και να διαδραματίσει πιο αναβαθμισμένο ρόλο για την ίδια και την εθνική οικονομία σε σχέση με το παρελθόν.

 

Ολόκληρη η μελέτη έχει ήδη αναρτηθεί στο site του ΙΝΕ  Για να τη δείτε απευθείας πατήστε το ακόλουθο link:

https://www.inegsee.gr/ekdosi/oi-anaptyxiakes-prokliseis-kai-prooptikes-tis-perifereias-kentrikis-makedonias/