Τρείς εβδομάδες συνεχών αγωνιστικών κινητοποιήσεων συμπληρώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση TRASTIC-ELLENIT και δηλώνουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ότι τους ανήκει.

Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση TRASTIC , με μεγάλη σοβαρότητα όλο το προηγούμενο διάστημα, αντιμετώπισαν τα πολλά και χρονίζοντα προβλήματα της επιχείρησης.

Αντιμετωπίζοντας όμως παντελή αδιαφορία από την μεριά της εργοδοσίας για την επίλυση των προβλημάτων τους, αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας από τις 17/10/2011, γιατί η επιχείρηση εκτός από τη μη τήρηση βασικών υποχρεώσεών της προς τους εργαζόμενους, υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη μη εφαρμογή της Σ.Σ.Ε, οφείλει στους εργαζόμενους δεδουλευμένους μισθούς και ημερομίσθια , από τον μήνα Ιούνιο του 2011.

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και η Διοίκηση του Εργοστασιακού Σωματείου καλούν τα αρμόδια όργανα της πολιτείας ,να παρέμβουν άμεσα για την άμεση εξόφληση των εργαζόμενων και για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την εφαρμογή της οικείας Σ.Σ.Ε.

Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι τη πλήρη δικαίωσή τους. Σε συνθήκες πλήρους εργασιακής βαρβαρότητας, ο αγώνας των εργαζόμενων στην επιχείρηση TRASTIC αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα αντίστασης, για να μην ισοπεδωθούν εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζόμενων, κατακτημένα εδώ και δεκάδες χρόνια.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Θ. & ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ