Το ΕΚΘ στηρίζει τους εργαζόμενους στις εταιρείες φύλαξης

Η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους στις εταιρείες φύλαξης και συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα, τις εύλογες διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις του Σωματείου Εργαζομένων Ερμής Θεσσαλονίκης.


Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση στο χώρο της φύλαξης έχει τεθεί εκτός ελέγχου με τους εργαζόμενους να αναγκάζονται από τους υπεύθυνους της εταιρείας "BRINK'S SERVICES S.A." να ασκούν παράλληλα και άλλες εργασίες διαφόρων άλλων ειδικοτήτων (ζυγιστές, ηλεκτρολόγοι κ.α.), τις οποίες ως δια μαγείας έχουν «αποκτήσει» και είναι προφανώς άσχετες με τα καθήκοντά τους, όπως αυτά ορίζονται από τη σύμβασή τους και από το Νόμο.

Την ίδια ώρα οι εργοδότες αδιαφορούν για τις ελλείψεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της φύλαξης. Επιπλέον αρνούνται να δεσμευθούν εγγράφως, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι ασφαλισμένοι και κατοχυρωμένοι σε περίπτωση είτε ατυχήματος κατά την εκτέλεση τέτοιων εργασιών, είτε συμβάντος που αφορά τη φύλαξη όταν οι φύλακες είναι απασχολημένοι με άλλες εργασίες.

Το ΕΚΘ μαζί με τους εργαζόμενους και τα σωματεία του κλάδου, ζητούν να υπάρξουν έγγραφες εγγυήσεις από τους υπεύθυνους των εταιρειών για την ασφάλεια του προσωπικού σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου συμβάντος και να δεσμευθούν πως οι φύλακες θα εργάζονται εντός των πλαισίων της ειδικότητας και των καθηκόντων τους και όχι όπως συμφέρει την εκάστοτε εργοδοσία.

                                                         H ΔΙΟΙΚΗΣΗ του Ε.Κ.Θ