Θέμα : Υλοποίηση των προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης,
                στο πλαίσιο του 2ου κύκλου της «Δια Βίου Μάθησης»


Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,
      Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ξεκίνησε την υλοποίηση των προγραμμάτων της Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του 2ου κύκλου της «Δια Βίου Μάθησης».
      Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η πλήρης ενημέρωση και κατάρτιση των συνδικαλιστικών στελεχών, προκειμένου να αποκτήσουν μια σφαιρική επιμόρφωση και προετοιμασία σε θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και ενεργοποίησης.
      Οι αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής εποχής καθιστούν επιτακτική την ανάγκη πλήρους επιμόρφωσης των συνδικαλιστικών στελεχών ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με καλύτερους όρους και από καλύτερη θέση στις δύσκολες ανάγκες των καιρών.
      Εισηγητές στα συγκεκριμένα προγράμματα είναι έμπειροι επιστημονικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου Εργασίας και οι πλέον ειδήμονες στον τομέα που θα πραγματεύεται η κάθε θεματική ενότητα.
      Η υλοποίηση των ενοτήτων θα πραγματοποιείται πάντα κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου το μήνα ώστε να ολοκληρωθούν και οι 12 ενότητες έως το τέλος του 2012.
      Η επόμενη ενότητα που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στο ΙΝ.Ε/ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης (Αισώπου 24 & Προμηθέως) έχει τίτλο: «Βασικά Εργασιακά – Συνδικαλιστικά Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των εργαζομένων» του 2ου Θεματικού Κύκλου (2.1), και, θα διεξαχθεί στις 15-16 και 17 Απρίλη 2011, με εισηγήτρια την κα.Έλλη Βαρχαλαμά – Νομική Σύμβουλο της ΓΣΕΕ.
      Τα εξειδικευμένα προγράμματα Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης είναι χωρισμένα, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, σε 6 θεματικούς κύκλους. Ο κάθε θεματικός κύκλος περιλαμβάνει 2 ενότητες διάρκειας 25 ωρών η κάθε μία και είναι οι εξής:

1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παγκόσμια Οικονομική Κρίση. Αναπτυξιακά Πρότυπα και Συνδικάτα. Επιπτώσεις και Προοπτικές για την Ελληνική Οικονομία. (25 ώρες)
Βασικοί Στόχοι και Εργαλεία μιας Εναλλακτικής Αναπτυξιακής Πολιτικής. (25 ώρες)
2.  ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Βασικά Εργασιακά – Συνδικαλιστικά Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των εργαζομένων.( 25 ώρες)
Διαρθρωτικές Αλλαγές και Μετασχηματισμοί των Εργασιακών Σχέσεων. Εργασιακές Σχέσεις και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Στρατηγικές του Συνδικαλιστικού Κινήματος. (25 ώρες)
3.  ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βασικές Αντιλήψεις, Μοντέλα και Μετασχηματισμοί του Κράτους Πρόνοιας. (25 ώρες)
Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικό σύστημα και σύστημα κοινωνικής περίθαλψης. (25 ώρες)
4.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύστημα Απασχόλησης και Αγορά  Εργασίας.  Έννοια, ορισμοί, χαρακτηριστικά και λειτουργίες. 25
Πολιτικές Απασχόλησης και Συστήματα Αντιμετώπισης της Ανεργίας. Ο ρόλος, οι θέσεις και οι πρακτικές των συνδικάτων. (25 ώρες)
5.  ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κοινωνικά Δίκτυα/ Δίκτυα Πολιτικής και Συνδικάτα. Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύων στους τομείς της Απασχόλησης και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. (25 ώρες)
Μεταναστευτική Πολιτική, Εργασία και Συνδικάτα. (25 ώρες)
6.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Πολιτικές και Συστήματα Δια Βίου Εκπαίδευσης. Η διάσταση των κοινωνικών ανισοτήτων. (25 ώρες)
Συστήματα Πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. (25 ώρες)


      Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει από τουλάχιστον ένα θεματικό κύκλο, δηλ. και τις δύο ενότητες του θεματικού κύκλου (50 ώρες) έως και το σύνολο των παραπάνω θεματικών κύκλων.
      Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε άτομα που πραγματικά ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν.
      Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται για κάθε διευκρίνιση, αλλά και για υποβολή αιτήσεων στα στελέχη του ΙΝ.Ε. / ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης, στην οδό Αισώπου 24 & Προμηθέως και στα τηλ. 2310 385810-14 καθημερινά από 09:30 έως και 15:00.


                                            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
                                                Για τη Διοίκηση του Ε.Κ.Θ
                            Ο Πρόεδρος                                       Η Αν. Γραμματέας

                        Π. Τσαραμπουλίδης                                 Δ. Χαραλαμπίδου