ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Προς τις Διοικήσεις των Σωματείων της δύναμης του Ε.Κ.Θ

Θέμα : « Παράταση Διενέργειας Απογράφης αστέγων εργατοϋπαλλήλων & συνταξιούχων για συμμετοχή στην Κλήρωση Εργατικών Κατοικιών της Δημοτικής Κοινότητας Διαβατών του Δήμου Δέλτα »

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για την παράταση διενέργειας απογράφης αστέγων εργατοϋπαλλήλων & συνταξιούχων για συμμετοχή στην κλήρωση εργατικών κατοικιών της Δημοτικής Κοινότητας Διαβατών του Δήμου Δέλτα, παρακαλούμε να το κοινοποιήσετε  στα μέλη σας ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τα απογραφικά δελτία.

Για τη Διοίκηση του Ε.Κ.Θ