ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Προς τις Διοικήσεις των Σωματείων της Δύναμης του ΕΚΘ – Σεμινάριο με θέμα «Επίλυση εργασιακών διαφορών στον Ο.ΜΕ.Δ.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Προς τις Διοικήσεις των Σωματείων της Δύναμης του ΕΚΘ – Σεμινάριο με θέμα «Επίλυση εργασιακών διαφορών στον Ο.ΜΕ.Δ.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Προς τις Διοικήσεις των Σωματείων της Δύναμης του ΕΚΘ

Σεμινάριο με θέμα «Επίλυση εργασιακών διαφορών στον Ο.ΜΕ.Δ.»

 

 

  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Επίλυση εργασιακών διαφορών στον Ο.ΜΕ.Δ.» την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Electra Palace, Πλ. Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη.

Οι ομιλητές, ο Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.Δ. και τρεις Μεσολαβητές και Διαιτητές του Οργανισμού, θα αναπτύξουν τις διαδικασίες επίλυσης εργασιακών διαφορών εντός του πλαισίου του Οργανισμού, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις ερωτήσεις και στη συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους και να προχωρήσουν στην εγγραφή τους κατά προτίμηση έως και την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, μέσω email στο info@omed.gr.