Κοπή βασιλόπιτας & Ενημέρωση για το δίκτυο πληροφόρησης
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου , στις 6:30 μ.μ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
        Την παραδοσιακή βασιλόπιτα του Ε.Κ.Θ., των Σωματείων της Δύναμης του και των εργαζομένων της Θεσσαλονίκης θα κόψει η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΚΘ "Αβραάμ Μπεναρόγια".

    Θα προηγηθεί ενημέρωση  για το πρόγραμμα "Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής, υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων" που υλοποιεί το Περιφερειακό Παράρτημα  Θεσσαλονίκης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Η Προϊσταμένη του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Χριστίνα Σιώμου και η Αρμόδια Σύμβουλος του Προγράμματος, Μαίρη Ασβεστά θα προχωρήσουν σε μια σύντομη παρουσίαση των δράσεων του δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης που έχει ως στόχο τρεις υπηρεσίες:

•    Υποστήριξη/διατήρηση της απασχόλησης εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση ή προς παύση λειτουργίας, υποστήριξη εργαζομένων με επισφαλή εργασία ή υπό εφεδρεία, ενημέρωση και συμβουλευτική για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
•    Πληροφόρηση και υποστήριξη των εργαζομένων για την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας.
•    Πληροφόρηση για ασφαλιστικά θέματα.
 
 
                                                                                                                 
                                        Για τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 του Ε.Κ.Θ   
                                 Ο Πρόεδρος                  Ο Αν.Γραμματέας                     
                            Π. Τσαραμουλίδης               Α. Αραμπατζής