Το Ε.Κ.Θ. δημιουργεί Τμήμα Πληροφόρησης συνταξιοδοτικών ζητημάτων

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες πληροφόρησης των εργαζομένων και των συνταξιούχων για συνταξιοδοτικά ζητήματα, συνδράμει με τις δυνάμεις του στη διευκόλυνση των πολιτών μέσα από τη δημιουργία του Τμήματος Πληροφόρησης για Συνταξιοδοτικά Ζητήματα του Ε.Κ.Θ.

Το πληροφοριακό τμήμα θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τρίτη από τις 19:30 έως τις 21:00 στον 7ο όροφο του Ε.Κ.Θ. (Αριστοτέλους 32) .

 

 

* Όλοι όσοι προσέρχονται στο Ε.Κ.Θ. θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.