ΕΚΘ: Κήρυξη 4ωρης Στάσης Εργασίας στο Νομό Θεσσαλονίκης για τις 8 Μάρτη 2024 από τις 10:00 έως τις 14:00

ΕΚΘ: Κήρυξη 4ωρης Στάσης Εργασίας στο Νομό Θεσσαλονίκης για τις 8 Μάρτη 2024 από τις 10:00 έως τις 14:00

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Κ.Θ.

Σήμερα, Δευτέρα 26/02/2024 και ώρα 18:00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Κήρυξη 4ωρης Στάσης Εργασίας στο Νομό Θεσσαλονίκης για τις 8 Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και Ημέρα Ψήφισης του Νομοσχεδίου για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια» που θα ξεκινήσει την Παρασκευή 08/03/2024 από τις 10:00 και θα λήξει στις 14:00 της ίδιας ημέρας.

Ο Πρόεδρος εισηγείται στο ΔΣ την κήρυξη 4ωρης Στάσης Εργασίας και την συμμετοχή   στη συγκέντρωση την Παρασκευή 8 Μάρτη 2024 και ώρα 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου.

Η Διοίκηση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρουαποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 4ωρης Στάσης Εργασίας.