ΕΚΘ: Να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη του υπουργείου Πολιτισμού που απαγορεύει στους εργαζόμενους ΙΔΟΧ να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης σε προκήρυξη του ΥΠΠΟ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καταγγέλλει την απαράδεκτη και αντεργατική διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 53 του σ/ν για την αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι ΙΔΟΧ έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση πρόσληψης για νέες προκηρύξεις στις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μόνο αν είναι άνεργοι! Πιο συγκεκριμένα, ορίζει ότι «το επιστημονικό προσωπικό και οι εξειδικευμένοι τεχνίτες που προσλαμβάνονται και απασχολούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε έργα έρευνας, ανασκαφής, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και έργων τέχνης, που επιδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης σε άλλη προκήρυξη του ίδιου Υπουργείου για έργο, οι εργασίες του οποίου εμπίπτουν εντός του συμβατικού χρόνου της εργασιακής τους σχέσης στο έργο, στο οποίο απασχολούνται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Η υποβολή τέτοιας αίτησης λογίζεται ως μη γενόμενη». Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού πέρασε εν κρυπτώ εν μέσω πανδημίας τη συγκεκριμένη διάταξη, που θίγει απροκάλυπτα τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων ΙΔΟΧ και υψώνει εμπόδια στην οποιαδήποτε επαγγελματική αξίωσή τους. Δηλαδή, τους απαγορεύει ουσιαστικά να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης σε άλλη προκήρυξη του ίδιου υπουργείου, σε έργο που θα τρέξει το επόμενο διάστημα, αναγκάζοντάς τους με αυτόν τρόπο σε παραίτηση για τη συμμετοχή τους σε προκήρυξη, χάνοντας όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα (ανεργία, επιδόματα ανεργίας). Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου εργαζόμενοι που αποτελούν τους αφανείς ήρωες στις ανασκαφές, αναδείξεις και αναστηλώσεις των έργων του υπουργείου Πολιτισμού, συνεχίζουν να εργάζονται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, καθώς το επιχείρημα ότι «ο προϋπολογισμός τρέχει» δίνει το «δικαίωμα» στο υπουργείο να ορίζει κατά το δοκούν τον τρόπο και τον χρόνο εργασίας τους. Αυτή τη φορά ωστόσο το αρμόδιο υπουργείο ξεπέρασε κάθε όριο. Το ΕΚΘ ζητά από την Κυβέρνηση να πάρει πίσω την αντεργατική διάταξη και να αναγνωρίσει στους εργαζόμενους ΙΔΟΧ του υπουργείου Πολιτισμού το αναφαίρετο δικαίωμα τους στην εργασία και στην πρόσβαση σε οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία προσλήψεων. Δηλώνουμε απόλυτα την αντίθεσή μας στην υπό ψήφιση διάταξη και στεκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους και στον αγώνα της ΠΟΕΙΔΔ. Η Διοίκηση του Ε.Κ.Θ. (Φωτογραφία :ΑΠΕ-ΜΠΕ)