ΕΚΘ: Να διασφαλιστεί ο Εθνικός χαρακτήρας της ΔΕΗ και ο δημόσιος έλεγχος του βασικότερου πυλώνα του ενεργειακού μας συστήματος

 

Η εισήγηση της Διοίκησης της ΔΕΗ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την άρνηση του δικαιώματος της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου, οδηγεί στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης,  καθώς το ελληνικό δημόσιο χάνει την πλειοψηφία και άρα τον έλεγχο του βασικότερου πυλώνα του ενεργειακού μας συστήματος και της μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας.

Μια τέτοια εξέλιξη σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την απώλεια του εθνικού χαρακτήρα της ΔΕΗ, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ενεργειακή ασφάλεια, το φθηνό ρεύμα, τον κοινωνικό χαρακτήρα της ΔΕΗ, τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Προτεραιότητα της Κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η διασφάλιση του Εθνικού χαρακτήρα και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ για την αποτροπή ανεξέλεγκτων αυξήσεων στις τιμές ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και την αντιμετώπιση της “ενεργειακής φτώχειας”, ειδικά στη σημερινή συγκυρία που η παγκόσμια ενεργειακή κρίση δημιουργεί σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, αλλά και τη στιγμή που η ΔΕΗ μπορεί και πρέπει να παίξει στρατηγικό ρόλο στο ζητούμενο της δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή που θα περάσουν περιοχές της χώρας και της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι μεθοδεύσεις που δρομολογούνται και οι λανθασμένες κυβερνητικές αποφάσεις εις βάρος των πολιτών – καταναλωτών δεν είναι αποδεκτές. Μόνο υπό δημόσιο έλεγχο η ΔΕΗ μπορεί να παίξει στρατηγικό ρόλο στην παραγωγική αναβάθμιση της χώρας και στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

 

 

 

Η Διοίκηση του Ε.Κ.Θ.