ΕΚΘ: Να καταβληθεί το επίδομα των 800ευρώ στις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που αποτελούν οι εργατοτεχνίτες- εργάτες του υπουργείου Πολιτισμού

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στηρίζει τον αγώνα της ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Ε.Π.ΥΠ.ΠΟ.) και το δίκαιο αίτημά τους, για καταβολή επιδόματος 800ευρώ στις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που αποτελούν οι εργατοτεχνίτες- εργάτες, ειδικότητας οικοδόμων, που απασχολούνται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο υπουργείο Πολιτισμού και οι οποίοι έχουν λάβει το εποχικό επίδομα, αλλά εξαιρέθηκαν από την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους οικοδόμους.

Κάτω από αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε είναι απαράδεκτα άδικο να γίνεται διαχωρισμός εργαζομένων και να μην υπάρχει ίση και αμερόληπτη μεταχείριση όλων των ειδικοτήτων των εργαζομένων που υπάγονται στο υπουργείο Πολιτισμού και να μένουν έξω από τη διαδικασία εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβάσεις  ορισμένου χρόνου.

Ζητάμε την άμεση αποκατάσταση της αδικίας και την παρέμβαση των αρμόδιων υπουργείων Εργασίας και Πολιτισμού, ώστε να υπάρξει μέριμνα και οι ειδικότητες αυτές να λάβουν το έκτακτο επίδομα των 800€.

 

Η Διοίκηση του Ε.Κ.Θ.