ΕΚΘ: Τα μέτρα για τους εργαζόμενους στον Τουριστικό κλάδο, τι ισχύει και ποιες είναι οι  υποχρεώσεις των εργοδοτών

Το ΕΚΘ γνωστοποιεί προς τα μέλη του, εργαζόμενους στον Τουριστικού κλάδου τις ρυθμίσεις που ισχύουν από τον ψηφισθέντα Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α’ 6-11-2020) και αφορούν τα εποχικά επιδόματα, την υποχρεωτική επαναπρόσληψη καθώς και το δικαίωμα των εργαζομένων να υποβάλλουν μονομερώς υπεύθυνες δηλώσεις αναστολής σύμβασης όταν ανοίξει η πλατφόρμα.

 

Άρθρο 66 – Ν. 4745/2020

Παράταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Δίδεται στους εποχικά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους και οδηγούς τουριστικών λεωφορείων με δικαίωμα επαναπρόσληψης, να υποβάλλουν μονομερώς υπεύθυνες δηλώσεις αναστολής σύμβασης και τον για τον Οκτώβριο του 2020, προκειμένου να λάβουν  την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ.

 

Άρθρο 67 – Ν. 4745/2020

Επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας που απασχολούν εργαζόμενους, οι συμβάσεις των οποίων είχαν τεθεί σε αναστολή εντός του 2020, καταβάλλουν στους εργαζόμενους τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας, του 2020, επί του ονομαστικού μισθού.

Για τον υπολογισμό των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας λαμβάνεται υπόψη και το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

Για το χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020, αναστολής των συμβάσεων εργασίας καταβάλλεται από το κράτος στον εργοδότη, για κάθε εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, αποζημίωση αποδοχών αδείας που ανέρχεται σε 2/25 επί της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ, (δηλαδή 42,72 ευρώ) για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Για εργαζομένους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ’ αναλογία των ημερών εργασίας τους.

 

Άρθρο 68 – Ν. 4745/2020

Ειδική οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-εργοδοτών στον κλάδο του τουρισμού

Θεσπίζεται ειδική οικονομική ενίσχυση για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας, με περισσότερους από πενήντα εργαζόμενους στις 6/11/2020, με συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο αναμόρφωσης ή και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά στην κάλυψη κατά 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, για 12 μήνες, χωρίς όμως αυτή να υπερβαίνει το 15% του κόστους της εγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης.

 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του μέτρου δεν επιτρέπεται:

α) η καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί είναι άκυρη,

β) η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων

γ) η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων

δ) η υπαγωγή των εργαζομένων στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

 

 

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ