ΕΚΘ: Τετράωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 28.02.2024 από τις 9:30-13:30

ΕΚΘ: Τετράωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 28.02.2024 από τις 9:30-13:30

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ε.Κ.Θ.

Σήμερα, Δευτέρα 26/02/2024 και ώρα 18:00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Κήρυξη 4ωρης Στάσης Εργασίας στο Νομό Θεσσαλονίκης και συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας  Σιδηροδρομικών» που θα ξεκινήσει την Τετάρτη 28/02/2024 από τις 09:30 και θα λήξει στις 13:30 της ίδιας ημέρας.

Ο Πρόεδρος εισηγείται στο ΔΣ την κήρυξη 4ωρης Στάσης Εργασίας την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και την συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών.

Η Διοίκηση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε κατά πλειοψηφία την κήρυξη 4ωρης Στάσης Εργασίας.