Το ΕΚΘ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού κέντρου Θεσσαλονίκης τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μάρτη) και απευθύνει αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλες τις γυναίκες που συνεχίζουν να δίνουν τον δικό τους καθημερινό αγώνα για ίσα δικαιώματα, ευκαιρίες και αμοιβές στον εργασιακό χώρο.

Από το 1910 που καθιερώθηκε η Διεθνής Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών, οι γυναίκες συνεχίζουν να μάχονται για την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων, την άρση των στερεότυπων και τον σεβασμό στην ελευθερία επιλογών στην επαγγελματική και προσωπική ζωή.

Το ΕΚΘ και το συνδικαλιστικό κίνημα στηρίζουν τη γυναίκα και το ρόλο της στην πρώτη γραμμή δράσης και αγωνίζονται σταθερά για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων λόγω φύλου.

Η  Διοίκηση του Ε.Κ.Θ.