Ενισχύουμε το εισόδημα της μισθωτής εργασίας -Ενδυναμώνουμε τη φωνή των εργαζομένων καταναλωτών

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Στην δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε εξ αιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας σε ολόκληρους κλάδους της οικονομίας και σε εργαζόμενους που αδυνατούν να διαχειριστούν τις καθημερινές υποχρεώσεις των νοικοκυριών τους, σας καλούμε να γνωρίσετε σε κάθε εργαζόμενο-καταναλωτή τις δράσεις της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.)

Οι καταναλωτές της Θεσσαλονίκης έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης του Παραρτήματός μας, στην Αριστοτέλους 32, τηλ. 2310252910 email ekth@ekth.gr και να λαμβάνουν καθοδήγηση, συμβουλευτική και υποστήριξη προκειμένου να επιλυθεί οποιαδήποτε καταναλωτική τους διαφορά. Ενδεικτικά, η Ε.Ε.Κ.Ε. υποστηρίζει τους καταναλωτές για τη διευθέτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων, αθέμιτες πρακτικές εταιρειών τηλεπικοινωνιών, αδυναμία εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΚΟ, εξ αποστάσεως αγορές κ.ο.κ.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε τα Σωματεία μας, να προχωρήσουν άμεσα σε ενημέρωση των μελών τους και εγγραφές μελών στην Ε.Ε.Κ.Ε. είτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eeke.gr/ginomai-melos/ είτε συμπληρώνοντας την Αίτηση που επισυνάπτεται, προκειμένου όλοι οι συνάδελφοι να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Κ.Ε.

Η Ε.Ε.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 2009 με πρωτοβουλία των συνδικαλιστικών στελεχών της χώρας μας. Ο απολογισμός δράσεων της λειτουργίας της καταδεικνύει τις παρεμβάσεις της σε πολλαπλούς τομείς. Ενδεικτικότερο και σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισε με την ίδρυσή της και αντιμετωπίζει ξανά σήμερα, η αιφνίδια και απρόβλεπτη μεταβολή των εισοδημάτων του εργαζόμενου, ο οποίος είτε υπέστη δραματική μείωση των μισθολογικών αποδοχών του είτε οδηγήθηκε σε πλήρη απώλεια της εργασιακής θέσης του, σε βαθμό τέτοιο που εργαζόμενος ή μη δεν δύναται να αποπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του απέναντι στις δανείστριες τράπεζες, με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος κατάσχεσης της κύριας κατοικίας.

Πολλές περιπτώσεις κατέληξαν είτε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό βάσει των δυνατοτήτων που προσέφερε ο Νόμος 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), υπό τη στενή καθοδήγηση των επιστημονικών συνεργατών της Ε.Ε.Κ.Ε., είτε σε επιδίωξη δικαστικής ρύθμισης με υποβολή αίτησης υπαγωγής στον ίδιο Νόμο. Το σύνολο των οφειλών που διαχειρίστηκε η ΕΕΚΕ μόνο από αυτή την κατηγορία δανειοληπτών μη εξυπηρετούμενων δανείων, ξεπερνά τα 62 εκατομμύρια ευρώ και αποτυπώνει το πόσο η κρίση επηρέασε την οικονομική και κοινωνική ζωή όλων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.