Επείγουσα επικοινωνία με το ΕΚΘ

Για οποιαδήποτε έκτακτο εργασιακό ζήτημα σας παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης:ekth@ekth.gr

 

Η πρόσβαση στο ΕΚΘ είναι αδύνατη, καθώς το κτίριο από σήμερα, Δευτέρα 1 Μαρτίου βρίσκεται υπό κατάληψη.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΚΘ: www.ekth.gr και στη σελίδα του Facebook: https://www.facebook.com/ekthess