Επίσκεψη στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν συνδικαλιστές από τη Γαλλία και τη Γερμανία την Τρίτη 01.09.2015

Επίσκεψη στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν συνδικαλιστές από τη Γαλλία και τη Γερμανία την Τρίτη 01.09.2015. 

Οι συνδικαλιστές ξεναγήθηκαν στο κτίριο του ΕΚΘ και πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΚΘ, Παναγιώτη Τσαραμπουλίδη