ΠΡΟΣ
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
κο. Ιωάννη Βρούτση
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
* Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
κο. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο
* Γεννική Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
κα. Άννα Στρατινάκη
*Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
κο. Μιχαήλ Κανδαράκη
Θέμα: Όχι στις καταργήσεις ή  συγχωνεύσεις του Σ.ΕΠ.Ε.

Κύριε Υπουργέ,
         Όπως γνωρίζετε, στις εξαιρετικά δύσκολες ημέρες της κρίσης που βιώνουμε, η μαύρη και αδήλωτη εργασία έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ποσοστό στη χώρα μας. Τα εργασιακά δικαιώματα καταπατώνται καθημερινά και οι εργαζόμενοι καλούνται να δώσουν τη δική τους μάχη σε ένα βάρβαρο εργασιακό περιβάλλον. Σημαντικό  “όπλο” σε αυτή την εποχή της απαξίωσης και εξαθλίωσης του εργαζόμενου αποτελεί το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και οι υπηρεσίες του, στις οποίες καταφεύγουν οι εργαζόμενοι, οι οποίες αντί να ενισχυθούν, οδηγούνται σε διαμελισμό.
          Προκαλεί αλγεινή εντύπωση πως ενώ η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας τονίζει  την ανάγκη για ενίσχυση της κεντρικής αυτονομίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο σ' όλη τη χώρα, το Υπουργείο Εργασίας προγραμματίζει συγχωνεύσεις και καταργήσεις υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δομών και υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και του Σ.ΕΠ.Ε.
          Σε μια περίοδο που τα προβλήματα της εισφοροδιαφυγής και της “μαύρης” εργασίας λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις, δε μπορούμε ούτε καν να μιλάμε για απομείωση οργανικών μονάδων, καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά πως κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην υποβάθμιση, αποδυνάμωση και εργασιακή ερήμωση του Σ.ΕΠ.Ε.
          Με την παρούσα επιστολή και έχοντας πλήρη επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο εργαζόμενος και η κοινωνία, θέλαμε να σας εκφράσουμε την αντίθεση μας απέναντι στο σχέδιο του Υπουργείου και σας ζητάμε να υιοθετήσετε την πρόταση των εργαζομένων της Επιθεώρησης Εργασίας και το αίτημα τους για εξαίρεση του Σ.ΕΠ.Ε από την αξιολόγηση του Υπουργείου Μεταρρύθμισης και την κατάργηση οργανικών μονάδων.
          Τέλος, τονίζουμε πως η εργασιακή ζούγκλα που ήδη έχει συντελεστεί δεν αφήνει περιθώρια για απαξίωση του Σ.ΕΠ.Ε τη στιγμή μάλιστα που η επιτακτική είναι η ανάγκη αύξησης του αριθμού των επιθεωρητών εργασίας, της αναβάθμισης του ρόλου τους και των ελέγχων προκειμένου να “χτυπηθεί” η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία και να περιοριστεί η απώλεια εσόδων από τις εισφορές.

                     
                                                                              
                                                Για τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 του Ε.Κ.Θ
                                           Ο Πρόεδρος               Ο Αν.Γραμματέας  
                                     Π. Τσαραμπουλίδης           Α.Αραμπατζής