ΠΡΟΣ Πρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Λουκά Παπαδήμο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 Αντιπρόεδρο της Κυβέρνσης και Υπουργό Οικονομικών
          κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
 Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
          κ. Άννα Διαμαντοπούλου
 Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
          κ. Γιώργο Κουτρουμάνη
 Αρχηγούς των Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου
 Βουλευτές  Θεσσαλονίκης

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

        Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα από τα ΜΜΕ την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου και της Siemens, που αφορά μεταξύ άλλων και τις σχετικές ενέργειες και δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρία στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής.
          Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, η σχετική συμφωνία, η οποία πρόκειται λίαν συντόμως να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπει ότι οι δυο πλευρές πρόκειται να εξετάσουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης επένδυσης 60εκατ. ευρώ που θα οδηγήσει στη δημιουργία 700 νέων θέσεων εργασίας. 
         Η συντριπτική πλειοψηφία των πρώην εργαζομένων του εργοστασίου της Siemens στη Θεσσαλονίκη, είναι άνεργοι πάνω από τρία χρόνια μετά την παύση των εργασιών του εν λόγω εργοστασίου, η συνέχιση της λειτουργίας του οποίου δεν κατέστη δυνατή παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τους εργαζόμενους και το Ε.Κ.Θ. με αποτέλεσμα να χαθεί για την πόλη της Θεσσαλονίκης και εν γένει της Β. Ελλάδας, μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική, εξαγωγική βιομηχανική μονάδα.
         Κατ’ αυτόν τον τρόπο επλήγη, στο ξεκίνημα της πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, η ανάπτυξη της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής της Β. Ελλάδας, απωλέσθη τεχνογνωσία υψηλής τεχνολογίας και έχασαν την εργασία τους 228 άτομα, με σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση.
        Οι περισσότεροι δε από αυτούς, όχι μόνο δεν μπόρεσαν να απορροφηθούν σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας, αλλά ούτε να βρουν οποιαδήποτε άλλη εργασία. Έτσι λοιπόν, ανεξάρτητα από το εάν συμφωνούμε ή όχι με τη σύμβαση αυτή, θεωρούμε πως είναι αναγκαίο να ληφθεί ειδική μέριμνα από την Ελληνική Πολιτεία έτσι ώστε η επένδυση αυτή να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και να ληφθεί επίσης ειδική μέριμνα για την επαγγελματική αποκατάσταση των εργαζομένων αυτών, που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, σε θέσεις εργασίας που πρόκειται να προκύψουν για την επάνδρωση της νέας εταιρίας.
                                            Με τιμή,
                                          Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Θ
                                             Π. Τσαραμπουλίδης