Η 26η Οκτωβρίου έχει ορισθεί ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους μισθωτούς όλων των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη του ότι με βάση τις ετήσιες ανακοινώσεις της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  η οποία επικαλείται την απόφαση της Νομαρχίας του 2005, η ημέρα της 26ης Οκτωβρίου, επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, ορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Με βάση όλα τα παρακάτω καλούνται οι εργοδότες να συμμορφωθούν με την απόφαση και να προβούν σε όλα τα νόμιμα όπως αυτά ορίζονται από την εργατική νομοθεσία για την τήρηση της υποχρεωτικής αργίας και επίδοσης όλων των προβλεπόμενων προσαυξήσεων σε περίπτωση απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα,

Ισχύει η Απόφαση της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1558, τεύχος Β΄ της 15/11/2005-Κανονιστική Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης 22/οικ.13248/21.10.2005), η οποία δεν έχει ανακληθεί έως σήμερα, για τον ορισμό της 26ης Οκτωβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας για τα Εμπορικά Καταστήματα».

Το κείμενο της αποφάσεως αυτής έχει ως εξής (Βλ. και στο ΔΕΝ 2005, τεύχος 1462 σελ. 1689):

ΑΠΟΦ. 22/οικ.13248/2005 Νομάρχου Θεσσαλονίκης «Ορισμός της 26ης Οκτωβρίου, Επετείου της απελευθερώσεως της πόλεως Θεσσαλονίκης, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας».

(ΦΕΚ 1558, τεύχος Β’ της 11.11.2005)

Έχοντας υπ’ όψη:

(…) 3. Τις διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2639/98 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων – Σύσταση Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΒΔ 748/ 66 «Περί κωδικοποιήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας».

  1. Τις διατάξεις των ΒΔ 711/70 και 193/72, με τις οποίες μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα στους Νομάρχες να ορίζουν μέχρι πέντε εορτές το έτος ως ημέρες υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας, εφ’ όσον πρόκειται για τοπικές αργίες.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων».
  3. Το γεγονός ότι η 26η Οκτωβρίου τυγχάνει επέτειος της απελευθερώσεως της πόλεως Θεσσαλονίκης (ΒΔ 157/69).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1561/85 «Ρυθμιστικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε:

Α) Ορίζουμε την 26η Οκτωβρίου, Επέτειο της απελευθερώσεως της πόλεως Θεσσαλονίκης, ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους μισθωτούς όλων των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές και οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (τέως Δήμου Θεσσαλονίκης), ήτοι τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Ευόσμου, Καλαμαριάς, Νεαπόλεως, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας, Μενεμένης, Ελευθερίου – Κορδελιού, Αγίου Παύλου, Νέας Ευκαρπίας, Πυλαίας και Πανοράματος και την Κοινότητα Πεύκων.

Β) Εξαιρούνται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ΒΔ 748/66.

Γ) Η απόφασή μας αυτή ισχύει από 26.10.2005.

 

Φωτογραφία ΑΠΕ/ΜΠΕ

 

 

Η Διοίκηση του Ε.Κ.Θ.