ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
                    Πανευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης των Συνδικάτων
        3ωρη Στάση Εργασίας –Συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου
Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,
       Οι εργαζόμενοι παρά τον ανελέητο και αντεργατικό πόλεμο που δεχόμαστε, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας απέναντι στις πολιτικές που μας οδηγούν στη βίαιη φτωχοποίηση.
      Τα εξαιρετικά επαχθή νέα μέτρα φέρουν την οριστική ανατροπή στο βιοτικό επίπεδο και την πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, που οδηγούν τους εργαζόμενους σε μισθούς πείνας.
       Τα συνδικάτα στην Ελλάδα θα ενώσουν τη φωνή τους για ακόμη μία φορά με αυτά της Ευρώπης κατά των Νεοφιλελεύθερων πολιτικών, απαιτώντας ισότιμη και δικαιότερη Ευρώπη.
     Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης συμμετέχει την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 στην Πανευρωπαϊκή ημέρα δράσης των συνδικάτων με:
• 3ωρη  Στάση Εργασίας από τις 12:00 έως 15:00
• Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:30 μ.μ. στο άγαλμα Βενιζέλου
    
                                             Για τη Διοίκηση του Ε.Κ.Θ 
                                     Ο Πρόεδρος                   Η Αν. Γραμματέας
                               Π. Τσαραμπουλίδης            Δ. Χαραλαμπίδου