Κορονοϊός: Συστάσεις, υποχρεώσεις και εργασιακά δικαιώματα

·        Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απέχει αυτοβούλως από τα καθήκοντά του, χωρίς να έχει διαγνωστεί ως φορέας της νόσου, τότε η απουσία του θεωρείται αδικαιολόγητη.

·        Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος πράγματι προσβληθεί από τον συγκεκριμένο ιό και υπάρχει διάγνωση, επιτρέπεται ο εργοδότης να ζητήσει τη μη προσέλευση του στην εργασία. Η περίπτωση βέβαια αυτή, αντιμετωπίζεται όπως και κάθε άλλη περίπτωση ασθενείας του εργαζομένου.

·        Σε περίπτωση που η επιχείρηση κλείσει λόγω προσβολής των εργαζομένων από το ιό, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αμείβει τους εργαζομένους.

·        Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν έχει διαγνωστεί με την νόσο, υπάρχουν όμως αυξημένες πιθανότητες να είναι φορέας, λόγω επαφής του με νοσούντα άτομα ή λόγω επιστροφής του από περιοχές που έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα, στο πλαίσιο της ευρύτερης λήψης μέτρων προς αποφυγή της διάδοσης της συγκεκριμένης ασθένειας, καθώς και του καθήκοντος πρόνοιας με το οποίο είναι επιφορτισμένος, αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη να ζητήσει από τον μισθωτό να μην προσέλθει στην εργασία του, καταβάλλοντας τον μισθό του.

·        Ο εργοδότης υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας προκειμένου να προστατέψει τους εργαζομένους του. Απαραίτητη είναι και η συνδρομή των ιατρών εργασίας, εφόσον απασχολούνται στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ο εργοδότης πρέπει να χορηγεί τα απαραίτητα και αναγκαία μέσα προσωπικής καθαριότητας, καθώς και την εξασφάλιση εκείνων που απαιτούνται στο περιβάλλον εργασίας. Σε περίπτωση δε που ο εργοδότης παραλείψει να λάβει τα αναγκαία μετρά για την αποφυγή διάδοσης της ασθένειας μεταξύ των εργαζομένων, τότε υπέχει ευθύνες απέναντι σε τυχόν νοσούντες εργαζομένους.

·        Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να απέχουν από την εργασία τους δια επισχέσεως, εφόσον ο εργοδότης δεν λαμβάνει τα ως άνω αναφερόμενα μέτρα. Ιδιαιτέρως δε ευαίσθητο θέμα είναι η περίπτωση των εγκύων εργαζομένων, οι οποίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απομακρύνονται προληπτικά από την εργασία τους, εφόσον υπάρχουν κρούσματα του συγκεκριμένου ιού.

·        Πρέπει δε τέλος να επισημανθεί ότι οι ανωτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη, δεν θέτουν ζητήματα προσβολής της προσωπικότητας των εργαζομένων και δυσμενών διακρίσεων, καθώς άπαντα τα ανωτέρω κατατείνουν στην εξασφάλιση του γενικότερου συμφέροντος.

Η  ΔΙΟΙΚΗΣΗ