Όχι στις απολύσεις και στην απαξίωση του Χαλυβουργείου Θεσσαλονίκης

Οι εργαζόμενοι στην Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος Θεσσαλονίκης Hellenic Steel που βρίσκονται τους τελευταίους μήνες σε ένα μόνιμο καθεστώς αβεβαιότητας, ενημερώθηκαν πριν από λίγες ημέρες για την αιφνιδιαστική και καταχρηστική απόλυση έξι συναδέλφων τους, από τους εκκαθαριστές της Α.Ε.Ε ΧΑΛΥΒΟΣ, που αντί να στραφούν προς τη διαδικασία εξεύρεσης επενδυτών που θα σημάνει και την επαναλειτουργία του εργοστασίου, επέλεξαν με παράνομο και καταδικαστέο τρόπο να εκδηλώσουν τις προθέσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους που για ολόκληρα χρόνια στήριζαν την εταιρεία.

Η Hellenic Steel που αποτελεί τη μοναδική παραγωγική μονάδα που παράγει χάλυβα στη χώρα μας, γεγονός που της αποδίδει χαρακτηριστικά εξαιρετικής εθνικής σημασίας οδηγείται με ευθύνες των ιδιοκτητών, του ιταλικού δημοσίου αλλά και όσων διαχειρίζονται την τύχη της τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων τώρα και των εκκαθαριστών, στην απόλυτη απαξίωση και παράλληλα δημιουργεί νέες στρατιές ανέργων.

Παρά το γεγονός ότι υπήρχε ζωντανό ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές, οι μέτοχοι της επέλεξαν την πτώχευση καταθέτοντας σχετικό αίτημα στο δικαστήριο, ενώ ο διαγωνισμός για την πώληση της Εταιρείας κρίθηκε άγονος σύμφωνα με τους εκκαθαριστές. Οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν να εντείνουν την αβεβαιότητα των εργαζομένων και την απαξίωση της επιχείρησης, παραβιάζοντας κάθε έγγραφη και προφορική συμφωνία, προχωρώντας στην απόλυση των  έξι εργαζομένων.

Ζητάμε την ακύρωση των απολύσεων και την παρέμβαση των αρμόδιων φορέων ώστε να εξευρεθεί μια λύση με γνώμονα τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Η "ανάπτυξη" δεν μπορεί να είναι απλό ζητούμενο από τα Κυβερνητικά χείλη αλλά και διεκδικούμενο με στοχευμένες ενέργειες που θα παράγουν εργασία και όχι ανεργία.

 

Η  Διοίκηση του Ε.Κ.Θ.