Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης συμμετέχει και χαιρετίζει την εφαρμογή της απόφασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για αναγνώριση του «Ασφαλούς και Υγιούς Περιβάλλοντος Εργασίας ως θεμελιώδους δικαιώματος».

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας από το 2003 καθιέρωσε την 28η Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.  Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου για την Εργασία, τον Ιούνιο του 2022, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αποφάσισε να συμπεριλάβει στις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία «το Ασφαλές και Υγιές εργασιακό περιβάλλον».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αναγνωρίζει ότι το ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, αυτό δεν αποτελεί για όλες τις χώρες έννοια αυτονόητη. Ενδεικτικά, με βάση στοιχεία του Μαρτίου 2023, μόλις το 21% των χωρών είχαν επικυρώσει τη σύμβαση για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Νο. 155 και το Προωθητικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Νο. 187 που έχουν αναγνωριστεί ως θεμελιώδεις συμβάσεις.

Όλα τα μέλη-κράτη, ακόμα κι αν δεν έχουν επικυρώσει τις συμβάσεις αυτές, καθώς έχουν ήδη ενταχθεί ως μέλη της Οργάνωσης, έχουν υποχρέωση να σεβαστούν, να προωθήσουν και να πραγματοποιήσουν, με καλή πίστη και σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις αρχές που αφορούν στα θεμελιώδη δικαιώματα και αποτελούν αντικείμενο των Συμβάσεων αυτών.

Στην χώρα μας έχει επικυρωθεί η σύμβαση 187 με τον νόμο 4808/2021 δίχως ουσιαστική εφαρμογή της καθώς έχουν ακολουθήσει δύο χρόνια ραγδαίας κλιμάκωσης των εργατικών δυστυχημάτων και πολλαπλασιασμού των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία δύο χρόνια.

Είμαστε η μοναδική Ευρωπαϊκή χώρα στην οποία δεν υπάρχει Φορέας Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου, παρά τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις δημιουργίας του και παρά της συμπερίληψης του στην Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να προσπαθεί και να παρεμβαίνει, με στόχο την Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας σε κάθε μορφή εργασίας, προς όφελος των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.