Πως αμείβεται η 25η Μαρτίου

Πως αμείβεται η 25η Μαρτίου

Το ΕΚΘ, μέσω της ΓΣΕΕ και του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της
Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού
τομέα για τον τρόπο αμοιβής της αργίας της 25ης Μαρτίου.

Η 25η Μαρτίου, η οποία φέτος (2022) συμπίπτει με ημέρα Παρασκευή, έχει
καθοριστεί από το νόμο ως υποχρεωτική αργία. Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας
απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός
από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Ως προς την αμοιβή της Παρασκευής 25 Μαρτίου 2022 ισχύουν τα εξής:
* Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν
Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το
σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με
μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.
* Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν
Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:
1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και
προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες
απασχοληθούν
2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και
εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25 η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως

καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου
ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν
β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις
λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο
1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
*Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με
ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
*Το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που
βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες
της άδειάς τους.
*Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό
Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για
την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

 

 

Τρόποι Επικοινωνίας με το ΚΕΠΕΑ:
Τηλ. 210 00 83 630 & 640
website: www.kepea.gr