Προεδρείο, Εκτελεστική Επιτροπή, Γραμματείς και Επιτροπές του ΕΚΘ

Προεδρείο, Εκτελεστική Επιτροπή, Γραμματείς και Επιτροπές του ΕΚΘ

Στην πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 23/3/2022 της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΚΘ εξελέγησαν τα μέλη του Προεδρείου, η Εκτελεστική Επιτροπή, οι Γραμματείς και οι Επιτροπές των τομέων δράσης του ΕΚΘ

Το Προεδρείο διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος:                                                          Χάρης Κυπριανίδης

Αντιπρόεδρος                                                   Παναγιώτης Χατζάκος

Γεν. Γραμματέας                                              Δημήτρης Μπρούσας

Αναπληρωτής Γεν.Γραμματέας                     Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Ταμίας                                                                Αθανάσιος Ζάχος

Οργανωτικός Γραμματέας                          Μάριος Τσελώνης

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από:
Χάρης Κυπριανίδης, Παναγιώτης Χατζάκος, Αθανάσιος Ζάχος, Μάριος Τσελώνης, Κωνσταντινίδης Σιδέρης, Δημήτρης Τσίρκας, Δημήτρης Μπρούσας, Ελευθερίου Απόστολος, Βασίλης Ζωγραφίδης,  Λεωνίδας Στολτίδης, Θανάσης Κουτσουράς, Ιωάννης  Νιβορλής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου

 

 

 

Γραμματείς των τομέων δράσης:

Οργανωτικού: Μάριος Τσελώνης

Τομέας Αθλητισμού και Νεολαίας: Ιωάννης Νιβορλής

Τομέας Πολιτισμού:  Κωνσταντινίδης Σιδέρης

Τομέας Δημοσίων Σχέσεων και ΜΜΕ: Γιώργος Σκεπαστιανός, αναπλ: Δήμητρα Φαντίδου

Τομέας Υγιεινής και Ασφάλειας: Βασίλης Μανταζής

Τομέας Διαχείρισης Υλικού: Γεώργιος Ξουβερουδης

 

Επιτροπές των τομεων δράσης:

 

Γυναικών: Δήμητρα Φαντίδου

Παιδείας: Δημήτριος Σελέκος

Εργασιακών Σχέσεων: Τριαντάφυλλος Αφεντουλίδης

Ασφαλιστικού: Νικόλαος Μαρτίδης

Ανέργων: Αθανασία Αγοραστού

Μεταναστών: Γιώργος Καραμπερόπουλος

Υγείας και Πρόνοιας: Στράτος Μανικάκης