Πρόγραμμα Εργασιών 34ου Συνεδρίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (10-11-13 Μαρτίου 2022)

Πρόγραμμα Εργασιών 34ου Συνεδρίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (10-11-13 Μαρτίου 2022)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 34ου Συνεδρίου του ΕΚΘ

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

Ξενοδοχείο ‘’ GRAND HOTEL PALACE ‘’

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ‘’ GRACE HALL‘’

 17:00-18:00

Προσέλευση Συνέδρων και Προσκεκλημένων – Διαπίστωση απαρτίας

18:00-18:30

Εκλογή Προεδρείου

 18:30-19:00

 Έναρξη εργασιών του 34ου Συνεδρίου από τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Θ.

19:00-20:00

Χαιρετισμοί Προσκεκλημένων

20:00-21:00

Εισήγηση της απερχόμενης διοίκησης του Ε.Κ.Θ. προς το 34ο Συνέδριο.

Απολογισμός 2018-2021 & Προγραμματισμός Δράσης.

21:00

Λήξη εργασιών της πρώτης ημέρας του 34ουΣυνεδρίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 MAΡTΙΟΥ 2022

 

Ξενοδοχείο ‘’ GRAND HOTEL PALACE ‘’

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ‘’ GRACE HALL‘’

09:00-09:30

Προσέλευση Συνέδρων

09:30-10:00

Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός

Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

10:00-11:00

Τοποθετήσεις Εκπροσώπων Συνδυασμών

11:00-14:30

Τοποθετήσεις Συνέδρων

14:30-16:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

16:00-20:00

Τοποθετήσεις Συνέδρων

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

18:00-19:30

Τοποθετήσεις Συνδυασμών

19:30-20:00

Δευτερολογία Προέδρου Ε.Κ.Θ.

20:00-21:00

Έγκριση αποφάσεων και ψηφισμάτων του 34ου Συνεδρίου του Ε.Κ.Θ.

21:00

Λήξη Εργασιών της δεύτερης ημέρας του 34ου Συνεδρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 MAΡTΙΟΥ 2022

  

Ξενοδοχείο ‘’ GRAND HOTEL PALACE ‘’

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ‘’ GARDEN HALL‘’

08:00-20:00

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Θ.

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Κ.Θ.

Γενικό Συμβούλιο Ε.Κ.Θ.

Ελεγκτική Επιτροπή Ε.Κ.Θ.

Αντιπροσώπων στη Γ.Σ.Ε.Ε.

Ψηφοφορία για Διοικητικό & Οικονομικό Απολογισμό