Πρόγραμμα εργασιών του 32ου Τακτικού Συνεδρίου του ΕΚΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ξενοδοχείο "GRAND HOTEL PALACE "

17:00-18:00 Προσέλευση Συνέδρων και Προσκεκλημένων – Διαπίστωση απαρτίας

18:00-18:30 Εκλογή Προεδρείου

18:30-19:00 Έναρξη εργασιών του 32ου Συνεδρίου από τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Θ

19:00-20:00 Χαιρετισμοί Προσκεκλημένων

20:00-21:00 Εισήγηση της απερχόμενης διοίκησης του Ε.Κ.Θ προς το 32ο Συνέδριο- Απολογισμός 2012-2015  & Προγραμματισμός Δράσης

21:00 Λήξη εργασιών της πρώτης ημέρας του 32ου Συνεδρίου

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ξενοδοχείο  " GRAND HOTEL PALACE "

09:00-09:30 Προσέλευση Συνέδρων

09:30-10:00 Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

10:00-11:00 Τοποθετήσεις Εκπροσώπων Συνδυασμών

11:00-14:30 Τοποθετήσεις Συνέδρων

14:30-15:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

15:30-18:00 Τοποθετήσεις Συνέδρων- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

18:00-19:30 Τοποθετήσεις  Συνδυασμών

19:30-20:00 Δευτερολογία Προέδρου Ε.Κ.Θ.

20:00-21:00 Έγκριση αποφάσεων και ψηφισμάτων του 32ου Συνεδρίου του Ε.Κ.Θ.

21:00Λήξη  Εργασιών της δεύτερης ημέρας του 32ου Συνεδρίου

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ε.Κ.Θ.  ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ   "ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ"

 

08:00-20:00 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Θ

 

        Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Κ.Θ

        Γενικό Συμβούλιο Ε.Κ.Θ

        Ελεγκτική Επιτροπή Ε.Κ.Θ

        Αντιπροσώπων στη  Γ.Σ.Ε.Ε

        Ψηφοφορία για Διοικητικό & Οικονομικό Απολογισμό