Προκήρυξη του 30ου Τακτικού Συνεδρίου
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την προκήρυξη του 30ου Τακτικού Συνεδρίου του ΕΚΘ (Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων), σύμφωνα με το άρθρο 9, κεφάλαιο Γ΄ του καταστατικού.

Το Συνέδριο μας θα πραγματοποιηθεί στις 12,13 Νοεμβρίου 2009 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάν. Βελλίδης» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις 15 Νοεμβρίου (εκλογική διαδικασία) στο αμφιθέατρο του ΕΚΘ (αίθουσα «Αβραάμ Μπεναρόγια»).

Με βάση το άρθρο 9, κεφάλαιο Β΄, παρ. 1,2,3,4,6 του καταστατικού, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Διαπίστωση απαρτίας – εκλογή Προεδρείου Συνεδρίου
2. Διοικητικός – Οικονομικός Απολογισμός – Χαιρετισμοί ξένων αντιπροσωπειών και εκπροσώπων φορέων.
3. Έγκριση απόφασης της Διοίκησης για εκκαθάριση μητρώου – νομιμοποίηση αντιπροσώπων.
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Οικονομικός Προϋπολογισμός επόμενης χρήσης
6. Εκλογή 8μελούς Εφορευτικής Επιτροπής (5 τακτικά – 3 αναπληρωματικά)
7. Εκλογή Διοίκησης ΕΚΘ.
8. Εκλογή Αντιπροσώπων για ΓΣΕΕ.
9. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.
10. Εκλογή Γενικού Συμβουλίου
11. Αποφάσεις (ψηφίσματα – προγραμματισμός)
   

Η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα γίνει την Πέμπτη 12/11/2009

Για τη Διοίκηση

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

                       Ν. Γιαννόπουλος                        Σ. Ζαριανόπουλος