Προκήρυξη του 33ου Τακτικού Συνεδρίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την προκήρυξη του 33ου Τακτικού Συνεδρίου του Ε.Κ.Θ (Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων), σύμφωνα με το άρθρο  9, κεφάλαιο  Γ’  του  καταστατικού.

Το Συνέδριο μας  θα  πραγματοποιηθεί  στις  8 & 9 Νοεμβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ  (Μοναστηρίου 16) και στις 11 Νοεμβρίου  2018  (εκλογική διαδικασία) στο αμφιθέατρο του Ε.Κ.Θ.

 

Μα  βάση  το  άρθρο  9, κεφάλαιο  Β’, παρ.1, 2, 3, 4, 6  του  καταστατικού,  τα  θέματα της ημερήσιας  διάταξης  είναι :

 

 1. Διαπίστωση  απαρτίας – εκλογή  Προεδρείου  Συνεδρίου.
 2. Διοικητικός  – Οικονομικός  Απολογισμός – Χαιρετισμοί  ξένων  αντιπροσωπειών  και  εκπροσώπων  φορέων.
 3. Έγκριση  απόφασης  της  Διοίκησης  για  εκκαθάριση  μητρώου – νομιμοποίηση   αντιπροσώπων.
 4. Έκθεση  Ελεγκτικής  Επιτροπής.
 5. Οικονομικός  Προϋπολογισμός  επόμενης  χρήσης.
 6. Εκλογή  8μελούς  Εφορευτικής  Επιτροπής  (5 τακτικά – 3 αναπληρωματικά)
 7. Εκλογή  Διοίκησης  Ε.Κ.Θ.
 8. Εκλογή  Αντιπροσώπων  για  Γ.Σ.Ε.Ε.
 9. Εκλογή  Εξελεγκτικής  Επιτροπής.
 10. Εκλογή  Γενικού  Συμβουλίου.
 11. Αποφάσεις  (ψηφίσματα – προγραμματισμός).

 

Η  έναρξη  των  εργασιών  του  συνεδρίου  θα  γίνει  την  Πέμπτη  8 / 11 / 2018.

 

Για τη Διοίκηση

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης                                    Λεωνίδας Στολτίδης