Ψήφισμα- καταγγελία: Η προσπάθεια ελέγχου των συλλογικών οργάνων είναι παράνομη και κατακριτέα

Ψήφισμα- καταγγελία: Η προσπάθεια ελέγχου των συλλογικών οργάνων είναι παράνομη και κατακριτέα

Με αφορμή τις καταγγελίες που αφορούν τον παρεμβατικό χαρακτήρα της εργοδοσίας στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εργαζομένων Εγνατία Οδός Α.Ε. (ΣΕΤΕΟ), με τη συμμετοχή του διορισμένου διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, που παραμένει μέλος του Σωματείου, παρά το προφανές ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο ιδιοτήτων του, δηλώνουμε την ξεκάθαρη κι απόλυτη θέση μας, κατά κάθε παρέμβασης της εργοδοσίας σε δημοκρατικές διαδικασίες των εργαζομένων.

Η συμμετοχή και η προσπάθεια ελέγχου των συλλογικών οργάνων είναι παράνομη και κατακριτέα. Το γεγονός αυτό προστίθεται σε μια σειρά παρόμοιων καταγγελιών σε πολλούς εργασιακούς χώρους.

Το συνδικαλιστικό κίνημα ενωμένο θα αποκρούσει την όποια επίθεση των εργοδοτών και όσων εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Συνδικάτων,  των δημοκρατικών διαδικασιών και των  αγώνων των εργαζομένων.

Απαιτούμε την άμεση απεμπλοκή κάθε εκπροσώπου της εργοδοσίας από τα Συνδικάτα.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ